Tuesday, August 28, 2012

Mouse Over ပံုစံတစ္ခု လုပ္ၾကည္ရေအာင္..

Mouse Over ပံု ကို Animation ပံုတင္လိုမရလိုပါ.. အဲဒါကို သူငယ္ခ်င္မ်ားအားလံုးနားလည္းေပးပါလို ေတာင္ဆိုပါတယ္..

ကဲ့ အထက္ပါကဲ့သို႔ Mouse Over တစ္ခု လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ ပထမ New Document တစ္ခုဖြင့္လိုက္ပါ။ ျပီးေတာ Tool Box က Rectangle Tool (R) ကို ယူလိုက္ပါ ျပီးေတာ Object တစ္ခု ဆြဲလိုက္ပါ။ဆက္လက္ဖတ္ရန္